تاريخ  :  1391/10/28
 با توجه به پايان يافتن مهلت ثبت نام كنگره ي ملي پيامبر اعظم (ص)، اسامي 29 نامزد بخش رسانه هاي مجازي اعلام گرديد.


با توجه به پايان يافتن مهلت ثبت نام كنگره ي ملي پيامبر اعظم (ص)، اسامي 29 نامزد بخش رسانه هاي مجازي اعلام گرديد.
به گزارش دبیرخانه کنگره ملی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آقای صالحی، مدیر بخش رسانه هاي مجازی افزود: با توجه به عدم كيفيت سايت هاي شركت كننده در اين بخش، هيچ اثري را به عنوان كانديدا معرفي نكرديم و تمامي جوايز بخش رسانه هاي مجازي به وبلاگ هاي برگزيده تعلق خواهد گرفت.
وي افزود امكان تغيير در اين كانديداها وجود دارد، دوستاني كه نسبت به وبلاگ خودشان معترض مي باشند يك هفته مهلت دارند دلايل خود را به ايميل كنگره به آدرس ‌yanaby.ir@yanaby.ir اعلام نمايند تا وبلاگ آنها مجددا مورد بررسي قرار بگيرد.
اسامي برندگان نهايي اين بخش در روز اختتاميه كه همزمان با سالروز ميلاد پيامبر اعظم (ص) در دانشگاه تهران برگزار مي گردد اعلام خواهد شد.

 Powered By 213.ir