راه‌يافتگان به مرحله دوم داوري در بخش ادبي(به غير از شعر)


آثار به ترتیب حروف الفبا مرتب شده‌اند

نوع اثر

عنوان

نام و نام خانوادگی

متن ادبی

ازل تا ابد

سيد حسن حسيني تيل آباد

متن ادبی

اغاز مبارك...

سوران آلتوني

متن ادبی

آخرين نبي(ص)

معصومه مظهري

متن ادبی

بزرگمرد ابدي

محمدصالح سلطاني

داستان

پرده‌ي آخر

محمدرضا پستك

داستان

پيامبر مهرباني

مريم سليماني حاجي عسگري

داستان

تابعين

نرگس حسن زاده

داستان

تسبيحي با دانه هاي ياقوت

مرضيه نفري

متن ادبی

تولد نور

زينب نغمه

متن ادبی

جهان تو را دوباره شناخت

سعيده ثابتي رضويان

متن ادبی

چراغ صلوات

صادق رضايي

متن ادبی

حالا جهان به چشمهاي شما خيره مي شود...

مهناز سخدري

خاطره

خاطرات سفر معنوي حج

زينب  زارع بيدكي

خاطره

خداروشكر

عابد كيا

متن ادبی

خرده‏نوشته‏هاي دل يك شيعه

سعيده ثابتي رضويان

داستان

داستان شانه هاي آفتاب

سيدابراهيم پيره

داستان

داستان كوتاه جشن تازه كردن ايمان

معصومه رشيدي فرود

داستان

در انتظار موعود

احمد ميرزاكوچك خوشنويس

داستان

رحمت

محمود رنجبر

داستان

روزگار مَلَس

علي دهقان بنادكي

خاطره

سفر تا بر دوست

خديجه رجبلو

داستان

سكانس اخر

معصومه عيوضي

داستان

سوز نخل

فرشته فرشته حكمت

داستان

شمارش معکوس

سيدابراهيم پيره

متن ادبی

صدايش كنيد

منيره حسين پوري

داستان

صلوات

مهناز فتاحي

داستان

ظرف غذا

سيده عذرا موسوي

داستان

قرباني

سيدابراهيم پيره

داستان

قرص های صورتی

سيدابراهيم پيره

داستان

کبوتر

سيدابراهيم پيره

داستان

لبخند خورشيد

معصومه ميرزايي

متن ادبی

مبعوثي در جامه ي حقيقت

بهنام ترابي

متن ادبی

متن ادبي

سكينه صالحي

متن ادبی

متن ادبي درموردحضرت محمد(ص)

مهردادبرون

داستان

هم آغوش سفير وحي

ايمان رفعت عالم

داستان

يتيم

سپيده شراهي

خاطره

يك بار پريدن

فاطمه آيتي غفاري

 

Powered By 213.ir